MỤC TIÊU

Đạt doanh thu 500tỷ vào 2020, trong đó khách hàng nhóm 1 (tốp đầu Việt Nam) và xuất khẩu với tỷ lệ 50/50.

Tuyển sinh 300 sinh viên các hệ trong năm đầu tiên và hoàn thành Dự án 30.000 sinh viên sau 10 năm, trong đó có từ 30% đến tối đa là 70% người khuyết tật.

SỨ MỆNH

Vì sức khoẻ và sắc đẹp hàm răng cộng đồng.

Mang nụ cười đi khắp năm Châu.

TẦM NHÌN

Đến 2020 dẫn đầu Việt Nam về sản xuất và xuất khẩu răng giả.

Đến 2022 là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nha khoa đứng đầu Châu Á với Bộ giáo trình sáng chế áp dụng đầu tiên trên thế giới, ưu tiên cho những học viên là người khuyết tật, hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Có 20 năm kinh nghiệm trong ngành Kỹ thuật Lab

Gần 10 năm kinh nghiệm lâm sàng.

Có nền tảng vững chắc về kỹ thuật.

Có khả năng tư duy, kỹ năng quản trị và quản lý hàng nghìn KTV.

Có tập thể gắn bó, tâm huyết và đoàn kết lâu năm trong công ty.

Có sứ mệnh và mục đích to lớn.