Phục hình cố định

Implant

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Là 1 chân răng thay thế làm bằng vật liệu kim loại tổng hợp, được cắm ghép vào trong xương hàm. Implant được dùng để thay thế 1 chân răng đã mất và cung cấp răng trụ để làm cầu răng. Sử dụng như một răng trụ để lưu giữ một hàm giả tháo lắp.

Thời gian sản xuất 03 ngày - Bảo hành 05 năm